บอกเล่าเก้าสิบ

ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดโบราณที่เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรี อันอบอุ่นเป็นกันเอง ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นญาติพี่น้องกัน ชุมชนที่มาค้าขายที่ตลาดแห่งนี้ไม่ต้องเสียค่าสถานที่ ทำให้ราคาสินค้าในตลาดราคาถูกมาก ทุกวัน… ที่ตลาดแห่งนี้เปิด เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา ชาวตลาดโก้งโค้ง เราจะร่วมรำวงกลองยาวถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตลาดที่พวกเขาเคารพนับถือ คือ พ่อปู่โสมและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การรำกลองยาวนี้เป็นความเชื่อของชุมชนที่ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขา มาขออาศัยแผ่นดินนี้ทำมาหากิน ในขณะรำกลองยาว ชาวตลาดโก้งโค้งขออนุญาตพักการขายของ และขอเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวตลาดไปชมกลองยาวหรือจะร่วมรำกลองยาวกับชาว ตลาดโก้งโค้งก็ได้นะเจ้าคะ ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน…เวลาประมาณ 10.30 นาฬิกา หลังจากชาวตลาดโก้งโค้งรำกลองยาวแล้ว จะมีการทำบุญตักบาตรเหรียญ โดยมีพระสงฆ์มารับบิณฑบาต ชาวตลาดโก้งโค้งและนักท่องเที่ยวก็จะร่วมทำบุญตักบาตรเหรียญกัน มีจุดบริการให้แลกเหรียญด้วยนะเจ้าคะ หลังจากตักบาตรแล้วอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะเจ้าคะ อยู่ร่วมรับพรจากพระภิกษุสงฆ์ด้วยกันก่อน อนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ การต้อนรับ… ถ้าท่านเดินทางมาตลาดแห่งนี้เป็นหมู่คณะ มารถบัสคันใหญ่ๆ ชาวตลาดเราจะออกมารำกลองยาวต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นเป็นกันเองเลยแหละเจ้าค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *