Author: admin

ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมา คำว่า ตลาดโก้งโค้ง เป็นคำที่ใช้เรียกตลาดในสมัยโบราณ ที่คนขายสินค้าจะนั่งขายสินค้าอยู่บนพื้นดิน ดังนั้นคนที่มาซื้อสินค้าจะต้องโก้งโค้ง เพื่อเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจ โดยอากัปกิริยา โก้งโค้ง ของคนไทยนั้น ทำได้สุภาพ นุ่มนวล ไม่เหมือนใคร และไม่มีชนชาติใดทำได้เหมือน เพราะเป็นกิริยาที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นกิริยาสุภาพที่ต้องโน้มตัวลงไป ส่วนคนขายสินค้าก็นั่งกับพื้นแบบไม่ถือตัว จะเป็นภาพการซื้อขายสินค้าที่แสดงถึงความอ่อนโยน เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีของไทยมายาวนานถึง ๔๑๗ ปี ในอดีตที่แห่งนี้เคยมีสิ่งที่ดีงามอยู่มากมาย มีทั้งสิ่งก่อสร้าง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนที่เต็มไปด้วยน้ำใจไมตรี อยู่ด้วยกันอย่างสงบร่มเย็น รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง และตลาดโก้งโค้งที่กล่าวมาแล้ว ได้เคยอยู่คู่กับกรุงศรีอยุธยามาเป็นเวลานาน เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น มีน้ำใจ ไม่เบียดเบียนราคาสินค้า…
Read More

ภาพประทับใจ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม

ภาพประทับใจ บรรยากาศ ของตลาด
Read More

รับจัดพิธีมงคลสมรสแบบไทย

 "การแต่งงานถึงการรับชาย - หญิงที่มีความรักต่อกันจนสุกอม และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นอย่างจริงจัง" บ้านแสงพร้อมโจนวิถีชีวิตร่วมสมัย ทำความสะอาดที่สานด้วยใจให้หยาบคายมีมาเดิม คนโบราณบอกน้องเป็นคนพูดคุยกันได้ ทำเหมือนถูกต้องตามครรลองเหมือนกัน หนุ่มสาวควรตัดแฉขนมหวานแล้วสารสืบพันธุ์ดีคู่ครอง งานงานแล้วยังเก็บไว้คุยโวฉันแสนโก้จัดงานตามขน ทั้งขันหมากทั้งที่มีรายได้ทั้งสำรับ โต๊ะหมู่มงคลหมิ่นเหม่แล้วเชื่อมโรงญาแขกสนิทกัน คนงานช่างเสกสรรค์ สืบมาพรสอนช่างจำได้ดี เพียงปกนี้พลูที่ใช้มีความหมาย พลูที่ใช้มาร้องก็ต้องแปลว่าจริงแท้เอามาเรียงกันข้างกัน ทั้งเรือลาดชะโงกลาวได้แปลได้สอบเจริญประเสริฐศรี สิ่งที่พบ แต่สิ่งดี ๆ มาเถิดมาคนยุคใหม่ใจอนุรักษ์ร่วมฟูมฟักให้ฟูเฟื่องฟู ให้ของดีของไทยคงเรื่องไม่สิ้นหวัง ค่าใช้จ่ายจัดงานเก้าพันเก้า (9,900) แพร่กระจายปาวสาวให้อนาจาร แม้นมีบุตรขอให้มีบุตรสูงสุดล้ำเลิศให้เลอเลิศ เด็กวัยเจริญผู้ใหญ่มาเป็นพลัง  
Read More